Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημόσια Υγεία- Περισσότερα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δημόσια Υγεία- Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-
Υπηρεσίες Υγείας

Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ- ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»
της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Μπορείτε να τη δείτε εδώ: Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων 2024-2025

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας Δευτέρα-Πέμπτη 1100-1530 στο 2810 394671, ή επικοινωνήστε μαζί μας με mail στο mph@med.uoc.gr

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ):

Κατευθύνσεις προγράμματος: 

(α)     Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ

(β)     Υπηρεσίες Υγείας

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων (υγείας) με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας με την χρήση αρχών, μεθοδολογιών και εργαλείων από την Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ).

Απώτερος στόχος η ανάπτυξη ηγετών που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία, την ΠΦΥ και τις υπηρεσίες υγείας στα πεδία της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διοίκησης.

Συμπληρωματικά, το Πρόγραμμα έχει στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη για εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στελεχών δημόσιας υγείας, ΠΦΥ και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Καλύπτει δε, μια σημαντική αλλά και ιδιαίτερη πτυχή των επαγγελμάτων υγείας στον τομέα της προαγωγής υγείας και του συστήματος υγείας.

Τσιλιγιάννη Ιωάννα

Διευθύντρια Σπουδών

Η Ιωάννα Τσιλιγιάννη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας  στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι διευθύντρια της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή και διευθύντρια του τομέα Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο εξωτερικό διετέλεσε πρόεδρος του International Primary Care Respiratory Group ενώ είναι μέλος αρκετών διεθνών φορέων. Ερευνητικές της προτάσεις έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει δημοσιεύσει περί τα 180 άρθρα σε ξενόγλωσσα περιοδικά με σύστημα κριτών.

Πανεπιστήμιο

Μόρφωση

Δραστηριότητες

Δικτύωση

Εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει εξειδικευμένη γνώση με υψηλού επιπέδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και θερινά σχολεία σε εξειδικευμένα αντικείμενα για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες. Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί ειδική δομή για την προαγωγή της δια βίου εκπαίδευσης και των βραχυχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης.

Διεθνείς Σχέσεις

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης συμμετέχει ενεργά στην διεθνή ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συνεργάζεται με Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο σε προγράμματα ανταλλαγών, σε κοινά προγράμματα σπουδών και σε κοινές ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες. Συνεργάζεται με Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Διεθνείς Οργανισμούς σε ερευνητικά προγράμματα, και διοργανώνει επιστημονικές συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό.

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης από την ίδρυση του προσανατολίστηκε στην ανάπτυξη της έρευνας σε όλα τα επιστημονικά αντικείμενα που θεραπεύονται από τα 16 Τμήματά του. Σήμερα παράγεται νέα γνώση και τεχνολογική καινοτομία σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών περιοχών.

Η ζωή στο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης εκτός από την εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλλει άμεσα ή έμμεσα στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο πόλεων που το φιλοξενούν, δηλαδή του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες, δράσεις εθελοντισμού, αλλά και επιμόρφωσης, συνιστούν μόνιμες λειτουργίες του Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ξενάγηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δημόσια Υγεία

Ο όρος Δημόσια Υγεία αναφέρεται στην επιστήμη και την τέχνη της πρόληψης των ασθενειών και της επιμήκυνσης της ζωή και της προαγωγής της υγείας.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου.

Υπηρεσίες Υγείας

Ο όρος Υπηρεσίες Υγείας εκφράζει την παροχή υπηρεσιών που προέρχονται από προμηθευτές υγείας (γιατρούς, νοσοκομεία κ.τ.λ) και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.