Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής για διετή θητεία. Ο Διευθυντής Σπουδών εκτελεί χρέη προέδρου της ΣΕ και η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.

Η ΣΕ εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής:

  • α) το πρόγραμμα σπουδών
  • β) τον ορισμό υπευθύνων των μαθημάτων του Προγράμματος
  • γ) τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής και των επιμέρους επιτροπών εξετάσεων, όπου κριθεί σκόπιμο
  • δ) τον προϋπολογισμό και τη διαχείριση των πόρων του Προγράμματος

Η ΣΕ επίσης ορίζει τον Επιβλέποντα και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών εργασιών.

Μέλη της ΣΕ του ΠΜΣ:


Ι. Τσιλιγιάννη
Διευθύντρια σπουδών ΠΜΣ

i.tsiligianni@med.uoc.gr

2810 39 4607

Α. Ψαρουλάκη
Αναπλ. Καθηγήτρια

psaroulaki@uoc.gr

2810 39 4743

Ε. Κριτσωτάκης
Αναπλ. Καθηγητής

e.kritsotakis@uoc.gr

2810 39 4619

Γ. Χλουβεράκης
Αναπλ. Καθηγητής

gchlouve@med.uoc.gr

2810 39 4682

Συμβουλάκης Εμμανουήλ 
Αναπλ. Καθηγητής

esymvoulakis@uoc.gr

2810 39 4623