Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Παροχές Φοιτητών

Παροχές στους φοιτητές

Στο πλαίσιο φοίτησης στο ΠΜΣ ΔΥ-ΠΦΥ-ΥΥ, δίνεται το δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1. Έκδοση αριθμού Μητρώου 

Ο ΑΜ θα σταλεί ηλεκτρονικά σε κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει σε όλους τους φοιτητές πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες μέσω ενός μοναδικού λογαρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

   2.1.  πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα

   2.2.  ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (ιδρυματικό email) https://webmail.uoc.gr

   2.3.  πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο (WiFi)

   2.4.  υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN

Η Υπηρεσία VPN επιτρέπει την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βιβλιογραφία και περιοδικά που είναι εγγεγραμμένο το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το τμήμα Ιατρικής από υπολογιστή εκτός Πανεπιστημίου. Δηλαδή μπορεί ο ΜΦ από το σπίτι του ή άλλη τοποθεσία εκτός Παν/μίου να έχει πρόσβαση στα παραπάνω. Δεν υπάρχει κάποιου είδους τηλεφωνική ή άλλη τηλεποικοινωνιακή ή επιπρόσθετη χρέωση. Η χρέωση περιορίζεται στα τέλη του παρόχου.

Για περισσότερες πληροφορίες http://www.ucnet.uoc.gr

   2.5.  πρόσβαση σε υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης (εκτυπώσεις/ φωτοτυπίες, ιδρυματικό               αποθετήριο) 

Στα πλαίσια των ΠΜΣ πραγματοποιούνται σεμινάρια για τη βασική χρήση της Βιβλιοθήκης και τις υπηρεσίες της, προκειμένου οι χρήστες της να αξιοποιούν κατά το μέγιστο τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, έντυπες και ηλεκτρονικές. Η συμμετοχή θεωρείται προαπαιτούμενη για την εγγραφή στη Βιβλιοθήκη και την απόκτηση δικαιώματος δανεισμού (έκδοση της ειδικής κάρτας μέλους).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Βιβλιοθήκη: http://www.lib.uoc.gr

Πληροφορίες: http://www.uoc.gr/studies-at-uni/account-access/account-ey.html

Η ενεργοποίηση του προσωπικού λογαριασμού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://myaccount.uoc.gr χρησιμοποιώντας κωδικούς τους οποίους θα λάβετε ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία των ΠΜΣ του Τμήματος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

3. Παροχές φοιτητικής μέριμνας

Πληροφορίες:  http://www.merimna.uoc.gr

H ενημέρωση για τη διαδικασία των αιτήσεων για σίτιση/στέγαση, θα σταλεί ηλεκτρονικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις ανοίξει το σύστημα.

  • Ακαδημαϊκή ταυτότητα: από τις 24/9/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας. Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/ καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). ΠΑΣΟ δικαιούνται για 3 ή 4 εξάμηνα (σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του κάθε ΠΜΣ) οι ΜΦ που δεν είναι κάτοχοι άλλου μεταπτυχιακού τίτλου. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στη διεύθυνση https://academicid.minedu.gov.gr/. Η διαδικασία της αίτησης προϋποθέτει την κατοχή Αριθμού Μητρώου του ΜΦ για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. 
  • Υγειονομική περίθαλψη. 
Μετά από ηλεκτρονική ενημέρωση του Δ/ντή Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ.Μάλλιο, δεν ανανεώνονται ούτε εκδίδονται νέα βιβλιάρια υγείας φοιτητή από τις Γραμματείες των Πανεπιστημίων από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, σε εφαρμογή του ν. 4368/2016 (Α’83).
Μόλις υπάρξουν νεότερα από το Υπουργείο οι ΜΦ θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ΔΕΝ παρέχονται:

  • Φοιτητικό δάνειο
  • Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1000€

4. Παροχές φοιτητικού κέντρου

Δωρεάν συμμετοχή των ΜΦ στις πολιτιστικές, πνευματικές, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες του φοιτητικού κέντρου (μαθήματα χορού, ζωγραφικής, yoga, θεατρική ομάδα, φωτογραφική ομάδα κλπ.)

Πληροφορίες: http://culture.uoc.gr, τηλ. 2810 394883

5. Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου

Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων και των προγραμμάτων του Γυμναστηρίου (μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στέλνεται κατάλογος φοιτητών από την Γραμματεία των ΠΜΣ απευθείας στο Γυμναστήριο)

Πληροφορίες: http://unisport.uoc.gr

6. Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Το Κέντρο προσφέρει στους ΜΦ που απευθύνονται σ΄αυτό, δωρεάν, υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική, προγράμματα στήριξης, πρόληψη κλπ

Πληροφορίες: Κτήριο Φοιτητικού Κέντρου, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 2810-394885/6, e-mail: hskf@edu.uoc.gr

7. O Συνήγορος του φοιτητή

Πληροφορίες: http://www.uoc.gr/studies-at-uni/synigoros/synigoros.html

8. Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Ιατρικής

Πληροφορίες: http://grads.med.uoc.gr

Εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

  • Βεβαιώσεις φοίτησης και αναλυτικές βαθμολογίες
  • Αιτήσεις σχετικές με την φοίτηση των ΜΦ στο εκάστοτε ΠΜΣ (πχ. αναστολή φοίτησης, παράταση, διακοπή κλπ.)