Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Απαλλαγή τελών φοίτησης

Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 86 του ν. 4957/2022.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

Ν. 4957/2022