Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιβλιοθήκη ΠΜΣ

Στον χώρο της γραμματείας του ΠΜΣ υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη, η οποία είναι δωρεά του αείμνηστου κ. Γιάννη Κυριόπουλου.

Όποιος φοιτητής επιθυμεί να δανειστεί κάποιο από τα βιβλία, μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Παρατίθεται η λίστα των διαθέσιμων βιβλίων:

Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας (Επιμ. Γ. Κυριόπουλος, Χ. Λιονής, Κ. Σουλιώτης, Γ. Τσάκος).

Πολιτικές ρύθμισης της αγοράς φαρμάκου (Ε. Καραμπλή, Μ. Ολλανδέζος, Μ. Γείτονα, Γ. Κυριόπουλος).

Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας (Επιμ. Α. Δολγερας, Γ. Κυριόπουλος).

Προτεραιοποίηση των επιλογών στις πολιτικές υγείας: Η περίπτωση της αντιμετώπισης των νεοπλασμάτων (Κ. Αθανασάκης, Β. Ναούμ, Ε. Παβή, Γ. Κυριόπουλος).

Δημόσια υγεία και πολιτική: Ο ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του (Επιμ. Γ. Κυριόπουλος).

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγής την Ελλάδα: Δημογραφικές. Ιατρικές και κοινωνικές συνιστώσες (Α. Μάινα, Β. Τσιάντου, Θ. Καλαμπόκας, Κ. Αθανασάκης, Ε. Παβή, Γ. Κυριόπουλος).

Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα (Επιμ. Γ. Δημολιάτης, Γ. Κυριόπουλος, Δ. Λάγγας, Τ. Φιλαλήθης).

Θεωρία και πολιτική στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη (Γ. Κυριόπουλος).

Η αυτοβιογραφία του καθηγητή Αρτσιμπάλντ Κοχράν (πρόλογος Γ. Κυριόπουλος, Μτφρ. Λ. Δολγερας).

Mental Health, Legal Capacity, and Human Rights (επιμ. Michael Ashley Stein, Faraaz Mahomed, Vikram Patel & Charlene Sunkel)