Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Δίδακτρα

Το ύψος των τελών φοίτησης ανά φοιτητή είναι 2.000,00€.
Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δόσεις σύμφωνα με το παρακάτω
χρονοδιάγραμμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το φορέα
διαχείρισης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
1η – προκαταβολή 200 € Σεπτέμβριος
2η 200 € Οκτώβριος
3η 400 € Δεκέμβριος
4η 400 € Φεβρουάριος
5η 400 € Απρίλιος
6η 400 € Ιούνιος