Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Μεταπτυχιακές Εργασίες Ειδίκευσης

Μπορείτε να αναζητήσετε τις μεταπτυχιακές εργασίες εδώ:  https://elocus.lib.uoc.gr/