Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νέο: Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2022-2023

Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μπορείτε να τη δείτε εδώ: Παράταση Προκήρυξης Εισαγωγής πτυχιούχων 2022-2023

 

Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Μπορείτε να τη δείτε εδώ: Προκήρυξη εισαγωγής ακαδ. έτος 2022-2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 07/09/2022.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και άλλες λεπτομέρειες για το ΠΜΣ μπορείτε να τα δείτε στο νέο ΦΕΚ εδώ:  Νέο ΦΕΚ ΠΜΣ για φοιτητές 2022-2023 και έπειτα

Η φοίτηση στο ΠΜΣ περιλαμβάνει δια ζώσης φυσική παρουσία.