Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Τελικός Πίνακας Επιλεχθέντων Φοιτητών του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023