Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ιατρική Σχολή

Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδ. έτος 2023-2024

Προκήρυξη Εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» της Ιατρικής Σχολής για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια
Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Υπηρεσίες Υγείας», διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

(α)  Δημόσια Υγεία – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(β)  Υπηρεσίες Υγείας

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, μέχρι και τις 07/09/23.

Προκήρυξη  2023-2024

ΦΕΚ προγράμματος

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους
2.000 ευρώ, για το σύνολο του Προγράμματος.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται δια ζώσης φυσική παρουσία