Τηλέφωνο: +30-2810394671 Email: mph@med.uoc.gr
Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επιτροπή Αξιολόγησης

Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης

Μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης:

Ashton C.B.E. John, Professor, University of Liverpool, Regional Director of Public Health Regional Medical Officer

Jones Roger, Wolfson Professor of General Practice Department of General Practice and Primary Care Guy’s, King’s & St Thomas School of Medicine

Kromhout Daan, Professor, Division of Nutrition and Consumer Safety, RIVM, The Netherlands

Mackenbach P. Johan, Professor of Public Health Erasmus University

McKee Martin, Professor of European Public Health London School of Hygiene and Tropical Medicine

Pineault Raynald, Professeur de médecine sociale et préventive, Faculté de médecine, Université de Montréal

Puska Pekka, Professor, Director of Department of Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion World Health Organization

Trell Eric, Professor of Primary Care, University of Linkoping, Sweden

Εκθέσεις Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης